Vill Aktivitéit op eisem Site zu Eschweiler

Vill Aktivitéit op eisem Site zu Eschweiler.
D’lescht Woch hu mir de Montage vum leschte Stack an der Massiv-Holz Bauweis gewisen.
Mir weisen iech Haut d’Ofdichtung vum Flaachdaach. Zousätzlech huet den Elektriker seng Leitungen verluecht.
Eis Gesellschaft Jans Energies hat och vill Aarbecht mat dem Verleeë vu Waasserleitungen a Leitungen fir déi kontrolléiert Wunnraum – Lëftung

Comments

No comments found.